• ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 35 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Variety of tasks to support sales
 • Male / Female 23-28 years old.
 • Good Command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical
 • Training Engineer
 • Support New Air-condition & Service Course.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20-35 ปี
 • จบป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • A Bachelor Degree in Business or related
 • 1 years of experience
 • Should be fluent in Thai and English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • human resource
 • hr manager
 • ER

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Issue document example P/O , memo , sales record
 • Send and receive email to YPS BKK office
 • Sometime have to go out pick up some spare parts

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับงานสรรหาว่าจ้าง ส้มภาษณ์พนักงาน
 • ดูแลการทำข้อมูลการคิดเงินเดือน ค่าล่วงเวลา
 • ดูแลเรื่องการแจ้งเข้า - แจ้งออกประกันสังคม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, male or female
 • Bachelor's degree in Japanese
 • New graduate are welcome

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of related experience in HR/GA fields
 • Male/Female (Prefer female), 38~45 years old
 • Handle HR functions

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 year in Training or General Affairs function
 • Male/Female, age Between 22 - 27years old
 • Can work at Chachoengsao area

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำสรุปค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
 • ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

21-Oct-16

 

Applied
 • ติดตามประสานงาน รักษาลูกค้ารายเก่า
 • สรรหา เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • รายงานข้อมูล ปัญหา ที่เกี่ยวกับการขาย

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามประสานงาน รักษาลูกค้ารายเก่า
 • สรรหา เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • รายงานข้อมูล ปัญหา ที่เกี่ยวกับการขาย

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive
 • Labor Union Experience
 • English Communication

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / ทักษะในการสื่อสารดี

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Law, Employment Relations
 • Be proficient in Microsoft Office
 • Good command of written and spoken English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดู แลการรับ-จ่ายออกอาหารสำเร็จ
 • มีความความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in the company listed with first
 • Able to make a deal with the general contractor
 • Able to work in the company which increase sales

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 30-45 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ฝึกอบรมพนักงานขับรถมาจะพิจารณาพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related field.
 • At least 5 years' experience in Management level.
 • Excellent in English Communication Skill

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-27 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher degree in Human Resource
 • Have a minimum of ten (10) year experience
 • Strong leadership skills

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ออฟฟิตได้

21-Oct-16

 

Applied

Admin

Wellgrow Plast Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศ หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ออฟฟิตได้

21-Oct-16

 

Applied
 • มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงานต่างด้าว
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • พูดอ่านเขียน ภาษาไทยและภาษากัมพูชาได้คล่อง !!!

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงานต่างด้าว
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • พูดอ่านเขียน ภาษาไทยและภาษากัมพูชาได้คล่อง !!!

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in HRD/HRM
 • 5-7 years of experience in recruitment & HRD/OD
 • Excellent English Skills and Strong HR Fundamental

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experiences in Manufacturing Recruitment
 • Chinese speaker
 • Work in Bowin

21-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Chinese and English speaker
 • New plant set up
 • Bowin, Chonburi

21-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of experience in Admin, HRM, HRD
 • Degree in Business Administration
 • Reviewing HR and Administration procedures

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลคนไข้ ให้ความช่วยเหลือ สื่อสารสนทนา

21-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in Admin function, Document Control
 • Good command of English
 • Send resume to : inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Business or related
 • Age over 40 years old
 • minimum 5 - 8 years’ experience

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10ys and above HR experience.
 • Good ownership, good professional ethics.
 • Good Communication in Chinese and English.

21-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science
 • 5-7 years in employee relations & development
 • Being ER consultant for all employees

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • hr, human resources, training
 • hrd, hrm, manager
 • recruitment, employee relation

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 10 years experience in human resources
 • Labor situation and networks
 • understanding in Thai Labor laws and regulations.

21-Oct-16

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

21-Oct-16

 

Applied

HR Supervisor

Hal Aluminum (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออก

 • labour Law knowkedge
 • networking of HR
 • English is preferred

21-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เป็นอย่างดี
 • สื่อสารภาษาได้เป็นอย่างดี พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • Answers and directs all incoming calls
 • Provides administrative
 • Recording hourly employees' in/out, etc.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in HRM or any fields
 • Experience in TPM: ET Pillar is a must
 • Good communication in English

20-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , คล่องแคล่ว , มีบุคคลิกดี

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล