• เพศ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือ

1 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences 8-10 years in C&B roles
 • Background HR in Manufacturing
 • Good English skill (Speaking & Writing)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, บัญชี
 • ออกเอกสารทางบัญชีการเงิน / ทำใบวางบิล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in administration position 3-5 years
 • Knowledge law of Thailand
 • manage the document and support team

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality / Age not over 30 years old
 • Excellence command of English
 • Ability to work and communicate well

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word,Excel,Power Point ได้
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2-3ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้(N3หรือเทียบเท่า)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English communication.
 • Background of Sale, CS, Marketing, HR or BD.
 • Strong interpersonal and communication skills.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 25-30 years
 • Bachelor’s degree (all major)
 • 1 – 2 years in manufacturer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายขาย
 • ติดต่อประสานงาน ภายนอก ภายใน บริษัทฯ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้่
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ตาไม่บอดสี / อายุ 22 - 27 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( N3 ขึ้นไป )

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support to Corporate team (The Top Management)
 • Assist to Corporate team in tasks assigned
 • Provide secretarial and administrative services

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงาน ตัั้งแต่ 2 ปีขึั้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise daily Berth/Yard/Ship planning
 • Provide support to Berth/Yard/Ship Planner team
 • Minimum of 5 years working experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years in HR with the manufacturing
 • Good command of English
 • Able to work in 304 Industrial Park, Prachinburi

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • แนะนำสถานที่ภายในโครงการตลาดน้ำสี่ภาค
 • ช่วยเหลือและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Payroll-Attendance-Over time-Yearly Tax report
 • Visa & Work perm
 • Assigned by the Search Committee

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2 mnths.,Prvd F.,Med Support,Social Security
 • Leading Worldwide Manufacturer of Automobiles
 • Exp. in Sales Coordinator or Secretary

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Communication/Customer Care Skills
 • Undertake general word processing duties
 • Reporting to General Manager (British)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 yrs of experience in office environment
 • Excellent spoken and written english
 • Excellent organization and communication skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • training specialist
 • trainor
 • development

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำสรุปค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
 • ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล/บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3 mnths,Med Ins,Transp,Full Attd,Position
 • Non – Ferrous Metal Material Trading
 • Exp. in Sales Coordinator in Japanese Company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Coordinator / Engineer Coordinator
 • Project Coordinator
 • Engineer Coordinator

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ,บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 0 - 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ (จ.ฉะเชิงเทรา)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female 30 - 35 years
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years working experience in recruitment

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Mobile All, Salary Adjust, Health
 • Fast Growing Automotive Parts Trading Company
 • Experience in Trading or Manufacturing is a plus

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Medical Ins., Language, etc
 • Recruitment Service Provider (Work @SAGASS)
 • Exp. in Sales or any

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการประสานติดต่อหน่วยงานราชการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor of Business/Art.
 • 1 year of working experience.
 • Application must be in English only.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานเอกสาร
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years’ experience in General Affair
 • Bachelor degree or higher in any related field
 • Age 35 – 40 years old

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9001 และ ISO 14001

08-Dec-16

 

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • high responsible, having logical mindset
 • prioritize work, fast learner

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

08-Dec-16

 

Applied

HR Section Manager

Kim Pai Ltd., Part.

ฉะเชิงเทรา

 • Recruitment , Benefits & Welfare
 • Experience at lease 5 years working experience
 • Able to communicate in English

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช-ญ. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารไซด์งาน
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานและไซด์งาน

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล