• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of administrative and clerical
 • General knowledge of financial statements
 • General knowledge of project management

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

24-Oct-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

19-Oct-16

 

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

11-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล