• SAFETY OFFICER
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • จป. วิชาชีพ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับยานพาหนะ
  • นำรถไปตรวจสภาพและต่อทะเบียนตามวาระ
  • สามารถปฏิบัติงานที่แม่สอด จังหวัดตากได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล