• ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำเอกสาร งานธุรการทั่วไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 – 28 ปี
 • ประสานงานด้านธุรการกับหน่วยงานภายนอก
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin Officer

Z AXIS CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศหญิง อายุ 22 – 28 ปี
 • ประสานงานด้านธุรการกับหน่วยงานภายนอก
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Completion of college studies, commercial college
 • Personal computer skills
 • TOEIC score of at least 600

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be friendly, well presented, highly organized
 • Fluency in Thai, English (Written & Spoken)
 • Experience working in a similar role or a relevant

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Receptionist

Destiny Enterprise Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Greet the customer
 • Give the information about spa treatment
 • Bill payment service

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านใดก็ได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านใดก็ได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ไหวพริบ

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง จบวุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • เข้างานเวลา 06.30 - 16.00 น.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • มีความขยัน รับผิดชอบงานที่ดูแล ร่าเริงแจ่มใส
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน คอมพิวเตอร์

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years working experience in coordinator
 • Good interpersonal and communications skills.
 • Good command of English.

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช ขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Experiences in Sales Operation or Sales Co.
 • Good communication and can communicate in English

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช ขึ้นไป

23-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำเอกสาร งานธุรการทั่วไป

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล