• ติตต่อนัดหมายลูกค้าประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • จัดหาและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำเอกสารในการส่งเสริมด้านการขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work at Rayong, Pluakdaeng area
 • Experienced in Technical Training Administration
 • Good in English & Thai

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources.
 • 7 years HR generalist experience.
 • Define, build and implement training.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related
 • 5-8 year experience in finance and account
 • Able to communicate well in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
 • โสดไม่มีพันธะ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain Sales Database
 • Processing Sales Orders through to invoicing
 • Processing of Supplier Purchase Orders

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female ,Age 25 year up
 • Bachelor's Degree in Korea Language
 • At least 1 Year experience in Interpreter

25-Oct-16

 

Applied
 • Graduate Diploma Or Bachelor's Degree, in Business
 • Good communication skills and interpersonal skills
 • Independent and versatile

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female ,Age 25 year up
 • Bachelor's Degree in Korea Language
 • At least 1 Year experience in Interpreter

25-Oct-16

 

Applied
 • hr, human resources, training
 • hrd, hrm, manager
 • hrd, training,

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in any field
 • Experience in multi international company
 • Experience in global system

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT, Engineering or any relate
 • At least 3 years in a similar position.
 • Knowledge of IT security concepts

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3yrs’ experience working in a secretarial or admin
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Able to speak in German will be advantage

25-Oct-16

 

Applied
 • Variety of tasks to support sales
 • Male / Female 23-28 years old.
 • Good Command in English

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Human Resources, Political Science
 • 1 years’ relevant HR and Admin working experiences
 • Proficiency in MS office applications

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource or relate fields
 • Experience for 1-3 years.
 • Knowledge in social security and HR tax law.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Managemant
 • SAP system
 • Checking and tracking all invoice from supplier

25-Oct-16

 

Applied
 • ERP, Accounting, Costing, Month-end Closing
 • BOM, EMS, Admin, Department Secretary
 • Business Administration

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Human Resources, Political Science
 • 6 years’ relevant HR and Admin working experiences
 • Independent, strong sense of responsibility

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9001 และ ISO 14001

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • ชำนาญการใช้ Excel, Word
 • สามารถทำบัญชีด้วยโปรแกรม Excel ได้

24-Oct-16

 

Applied
 • 6 to 10 years (preferably from manufacturing indus
 • Graduate in law or business administration.
 • Good command of written and spoken English

24-Oct-16

 

Applied
 • รัฐศาสตร์ / จิตวิทยา / สังคมศาสตร์
 • มีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบสูง ชอบการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล

24-Oct-16

 

Applied
 • degree in Business Administration or related
 • 3-5 years of experiences working with Project work
 • Experience in, and knowledge of Project management

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle and arrange the company's transportation
 • Handle and arrange securityguard, gardener
 • Handle and arrange the company's car

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, บัญชี
 • ออกเอกสารทางบัญชีการเงิน / ทำใบวางบิล

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • At least 5 years experience in managerial role
 • Strong planning, organizational skills

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Requiring mobile phone
 • Interpreter in meeting
 • Support Japanese Staffs

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Oct-16

 

Applied
 • Able to work in the company listed with first
 • Able to make a deal with the general contractor
 • Able to work in the company which increase sales

21-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in Admin function, Document Control
 • Good command of English
 • Send resume to : inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกและศูนย์บริการ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกและศูนย์บริการ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 / ปวส
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS-Office

20-Oct-16

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี

20-Oct-16

 

Applied
 • รับโทรศัพท์
 • คิดบัตรตอกพนักงาน 3 สัญชาติ
 • ทำบัตรพนักงานเข้าใหม่

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with SAP or similar system
 • understanding of free zone and customs clearing
 • Direct exp. in free zone and customs clearing

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degrees in Business Administrations or any field
 • 3 years experiences training management
 • Good command of English in spoken and written

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 2 year experience in Administration
 • Good command in English and service mind

20-Oct-16

 

Applied
 • Female 22-35 with Diploma or Bachelor degree.
 • Good interpersonal skills and ability to work othe
 • Positive attitude with sales and service.

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To ensure the monthly manufacturing plan
 • Sourcing and procurement of all sundry
 • Store management including control of receipts

12-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล