• คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดเตรียมเอกสาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 yrs exp. in overall HRM & HRD
 • Talent Mgt, Chage Agent, legal advice
 • Excellent command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overall control of the flow of incoming
 • Logging all incoming and outgoing facsimiles
 • Update company presentations, profiles, project

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resources
 • General Affair
 • Administration

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Japanese interpreter
 • Engineer Interpreter
 • Technical Japanese interpreter

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in a recognised discipline
 • Knowledge in Microsoft Office programme
 • Team work

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 – 2 year experience in Japanese interpreter
 • Management of HR/Admin Dept.
 • Recruiting & staffing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-28 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control of IN-OUT stock control
 • Monitor record of materials in inventory
 • Working 6 days per week

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • responsible in checking for new teachers’ document
 • Responsible for teaching license exemption license
 • Taking care for VISA for teachers & dependents

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Transportation Allow, Full Attend
 • Expanding to Oversea Auto Parts Trading Company
 • At least 1 years exp. in Sales or Sales Co.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , คล่องแคล่ว , มีบุคคลิกดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Male age 24-28
 • Experience in Receptionist or Administration
 • 1-3 years of work experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ,ภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ใ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ธุรการ

Fineline Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • มีความรับผิดชอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Health Check, Mobile Allow, Unifo
 • International Automotive Parts Trading Company
 • Experience in secretary or sales co. is a plus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relation (ER)
 • General Affairs (GA)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HR & Admin with new set up company
 • Good command in Japanese.
 • Experience in chemical manufacturing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handles HR roles in each specialist
 • Manage and strengthen HRD&HRM. Development skills
 • Provide advice on labor law and company regulation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for respected multinational company
 • High-level managerial job
 • Build a rich and rewarding career

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ออฟฟิตได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin

Wellgrow Plast Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศ หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ออฟฟิตได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงานต่างด้าว
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • พูดอ่านเขียน ภาษาไทยและภาษากัมพูชาได้คล่อง !!!

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงานต่างด้าว
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • พูดอ่านเขียน ภาษาไทยและภาษากัมพูชาได้คล่อง !!!

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / ทักษะในการสื่อสารดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สรรหาบุคคลากร/แรงงานต่างด้าว
 • ชายอายุ22ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดู แลการรับ-จ่ายออกอาหารสำเร็จ
 • มีความความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 year experiences in labor relations
 • Understanding in Thai Labor laws and regulations
 • Manufacturing background

05-Dec-16

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • 1-3 years experiences with Visa and Work Permit
 • Bachelor’s Degree in any Business Admin, HR
 • Fluent in the English language

05-Dec-16

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

05-Dec-16

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

05-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age over 35 years old
 • Degree in Social sciences or related fields
 • 10 years experience in HR field and HRD

05-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

05-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any filed
 • Good computer skills in MS office.
 • Must have knowledge of receptionist

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle administrative and secretarial duties
 • Manage and organize phone calls and email tasks
 • Thai National, Female

05-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • multi-skills in general affairs tasks
 • good attitude towards assigned works

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Specialist
 • HR Assistant Manager
 • HR&Admin Role

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR analysis
 • Compensation and benefits
 • implement policies

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Translation Skill (English-TH-English)
 • Work in Amata Chonburi/Bangna Office
 • High Responsibility

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and building relationships
 • Responsible for searching for candidates
 • Degree or Master’s Degree in any related field

05-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล