• รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

21-Oct-16

 

Applied
 • Good chance to work in stable company & system
 • Several years experience in HRM functions
 • Know management skill and good command of English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง , อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องเอกสาร

20-Oct-16

 

Applied
 • HR Supervisor
 • HR Plant
 • HR & GA

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ สาขาต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานธุรการ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี โปรแกรม Excel

19-Oct-16

 

Applied
 • A Bachelor’s degree is a minimum education
 • Good command of spoken and written English
 • Manufacturing background is a must

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาทั้งในวันปกติและวันหยุดได้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาทั้งในวันปกติและวันหยุดได้

18-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี.สาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงาน 1 ปี
 • ประสานงานขายและรับเรื่องลูกค้า

18-Oct-16

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีจิตบริการ และบุคลิกภาพดี

18-Oct-16

 

Applied
 • Welcome Guest of Company (Japanese).
 • Female age between 21-25 years old.
 • If Japanese certificate level N3 up

18-Oct-16

 

Applied
 • Business Administration
 • administration
 • Good command of English.

18-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่โรงงานบ้านโป่งจ.ราชบุรีได้

17-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in HDD or Electronics manufacturing.
 • 1-3 years experience in customer service or admin.
 • Ability to be flexible to working hours/schedule.

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience
 • Bachelor degree in administration or related field
 • Good command of English and Computer literacy

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถ่ายเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 18-30 ปี

16-Oct-16

 

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

11-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล