• Agenda preparation and prepare minutes of meeting
 • Female 25-30 years
 • 1-3 years in related field

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านการป้องกันการสูญหาย และความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในการบริหารทีม อย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality สัญชาติไทย
 • Age from 23-28 years
 • Degree in any faculty with good at English

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good relation with people, friendliness, positive
 • Fluent English communication is a must.
 • At least 5 years experience in secretary

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • จัดเก็บรักษาและปรับปรุงแก้ไขเอกสาร รายงาน

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล