• เพศหญิง-ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Requirements gathering, Visio, communication skill
 • Good analytical skill / English skill (Toeic 600+)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be part of Thailand’s leading bicycle
 • An opportunity to brush up your working
 • Control the inventory management according

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in high competency and motivated team
 • Work in global scale and industry leading enterpri
 • Working on to build a brighter career path

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Share Services, HRIS, Compensation & Benefits
 • Analyze, evaluate Com&Ben strategy, prepare budget
 • 5Y in HRIS, Com&Ben, Good English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

HR Manager

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Manage HR administrative functions
 • An experiences in HR operations/Generalist
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Serve visitors,Support senior executives
 • Perform other administrative receptionist duties
 • Good communication of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • To act as legal adviser to country legal support
 • Commercial contract, litigation, corporate laws
 • Conducts research on case law, legislation, others

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Copy Man

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Produce documents, copies and scan as requested.
 • Coordinate with copy machine unit provider
 • Education at least at Mor 6 or Vocational Certif

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 10 yrs exp in admin management
 • Experience in Automotive Business
 • Strong skill in using computer to analyze the data

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administrative Clerk

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Completion of college or high vocational school
 • TOEIC score of at least 600
 • A valid driver’s license is required

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR & GA Manager

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • HR , general HR, payroll
 • labor law
 • 5 working days, logistic business

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research and solving on operations issues
 • Provides and supports the implementation
 • Analytics operations processes to ensure

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Admin

Clenergy International (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Business Admin
 • 2-3 years of working experience as office admin
 • Detailed, Service minded, Responsible, problem sol

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, age not over 30 years old
 • At least 1 year of experience in related fields
 • Excellent command of Thai and English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการในโครงการ
 • ประสานงานหน้างานกับบริษัทฯ
 • ดูแลงานด้านทรัพย์สิน วัสดุอุปุกรณ์ของโครงการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Coordinator

Go Green Security Distribution Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้ Microsoft Office และ Email ได้
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ ** รับน้องจบใหม่ **

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain and update data of closing sales order
 • 1 year working experience Sale Admin,Sales Support
 • Excellent in MS Office (Word,Excel and,PowerPoint)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานบริการอย่างน้อย 2 ปี
 • ดูแล ติดต่อประสานงาน ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, หรือสาขาบริหารงานจัดการ
 • สามารถทำบัญชีได้ หรือทำทางด้านตัวเลขทางบริหาร
 • มีความสามารถใช้ Adobe Photoshop

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุรการ และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารรายงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • All legal administration
 • Legal firm would be advantaged
 • Good commnand of English and MS Office

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Female, age 25 years old up
 • 2 years minimum experience in Secretary, PA
 • Good command of English and Japanese JLPT N3 up

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Office Manager
 • Familiar with mulit-national company&environment
 • At least 7 years of experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge about the tax structure
 • Knowledge about accounting paypal
 • Manage and liaise the invoicing and payment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • NAV
 • Reporting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female. Age between 29 - 37 years old
 • Degree or higher in Human Resource management
 • Good command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Office Manager / Company Administator

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • HR payroll, project management, expense and budget
 • proficiency in English and good communication skil
 • adaptive and familiar with change, active, quick

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work for the most famous spring company
 • to utilize and brush up your accounting and admin
 • to work in the convenient location (Asok)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to work for the Japanese company
 • Get involved in the expansion of its business
 • Your language and coordination skills as a sales

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in office administration management
 • Very good communication in English
 • Pleasant personality, very good service mind

27-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป เอก การบริหาร การจัดการ
 • ประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 2 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High school / Diploma / Bachelor degree any field
 • 1 year exp. Admin, Sales support, medical, health
 • Female only, 25 years old up

27-Oct-16

 

Applied
 • สืบค้น ข้อมูลเครดิตยูโร
 • โทรตรวจสอบยืนยันการทำงาน
 • ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเงิน

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประสานงาน สรรหา ดำเนินการ
 • เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของบริษัท
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาสาขาบริหาร, การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 0-2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้,จัดส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 • หญิง , ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ทำการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ทำการตรวจ NCB

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in Japanese N4 up
 • Male or Female, age below 30 years old
 • Fresh Graduated are also WELCOME !!

27-Oct-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • มีความรู้ด้านจัดเก็บเอกสาร
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการ

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รับโทรศัพท์
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการจัดการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in compensation and benefits.
 • Excellent in English both in written and oral.
 • Good knowledge of computer literacy.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruiter

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in sales, secretary, customer service
 • active, confident, and good service mind
 • Punctual, strong coordination and organizational

27-Oct-16

 

Applied
 • Master’s degree in management, food science
 • Female, Thai national, age 35-40 years old
 • 5 years in secretarial and administrative tasks

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to work with long history company
 • An opportunity to challenge your talents
 • Working location is very convenient location

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To utilize and improve your negotiating skills
 • Convenient Location (BTS Line)
 • Coordinate with Clients and company

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to be part of leading supplier
 • An opportunity to grow with a startup company
 • Provide financial reporting

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล