• จัดการงานเอกสารทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree
 • 3 yrs. Up experience in H.R.&G.A

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related field.
 • Good administrative coordination, English skill
 • Proficient in Excel/Able to use Access advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณืด้านงานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี สัญชาติไทย
 • มีความกระตือรือร้น
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Handle any support of administration section
 • Good command of Japanese language proficiency
 • Female, Age between 25-35 years old

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be assigned position and responsibility
 • Responsible for administrative tasks of company
 • Handle documents related with labor and legal

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial admin
 • Financial administrarion
 • Regional financial administration

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Issue document example P/O , memo , sales record
 • Send and receive email to YPS BKK office
 • Sometime have to go out pick up some spare parts

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Issue document example P/O , memo , sales record
 • Send and receive email to YPS BKK office
 • Sometime have to go out pick up some spare parts

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible all of administration function
 • Responsible and Support to overall office adminis
 • Control company car for management staff

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในโปรแกรม SAP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • MRP Admin

06-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลคุณภาพภายในแผนก
 • เพศหญิง อายุ 21-35 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารระบบมาตราฐาน ISO

06-Dec-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดเตรียมเอกสาร

06-Dec-16

 

Applied
 • 8 yrs exp. in overall HRM & HRD
 • Talent Mgt, Chage Agent, legal advice
 • Excellent command of English

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in a recognised discipline
 • Knowledge in Microsoft Office programme
 • Team work

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 – 2 year experience in Japanese interpreter
 • Management of HR/Admin Dept.
 • Recruiting & staffing

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-28 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • responsible in checking for new teachers’ document
 • Responsible for teaching license exemption license
 • Taking care for VISA for teachers & dependents

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

06-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Transportation Allow, Full Attend
 • Expanding to Oversea Auto Parts Trading Company
 • At least 1 years exp. in Sales or Sales Co.

06-Dec-16

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management
 • Human Resources Management

06-Dec-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , คล่องแคล่ว , มีบุคคลิกดี

06-Dec-16

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

06-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Health Check, Mobile Allow, Unifo
 • International Automotive Parts Trading Company
 • Experience in secretary or sales co. is a plus

06-Dec-16

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / ทักษะในการสื่อสารดี

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 year experiences in labor relations
 • Understanding in Thai Labor laws and regulations
 • Manufacturing background

05-Dec-16

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • 1-3 years experiences with Visa and Work Permit
 • Bachelor’s Degree in any Business Admin, HR
 • Fluent in the English language

05-Dec-16

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

05-Dec-16

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

05-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age over 35 years old
 • Degree in Social sciences or related fields
 • 10 years experience in HR field and HRD

05-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

05-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

05-Dec-16

 

Applied
 • Handle administrative and secretarial duties
 • Manage and organize phone calls and email tasks
 • Thai National, Female

05-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong Translation Skill (English-TH-English)
 • Work in Amata Chonburi/Bangna Office
 • High Responsibility

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and building relationships
 • Responsible for searching for candidates
 • Degree or Master’s Degree in any related field

05-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 • หาก N3 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์แปลในส่วนงาน Admin และ Production

05-Dec-16

 

Applied
 • Female, 22~30 years old Communicative English
 • Experience as sales support, admin or related
 • Make internal documents such as engineering order

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in administration position 3-5 years
 • Knowledge law of Thailand
 • manage the document and support team

05-Dec-16

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ และแม่นยำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัยสูง

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher degree in Human Resource
 • Have a minimum of ten (10) year experience
 • Strong leadership skills

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดเตรียมเอกสาร

04-Dec-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

04-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล