• เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female, age over 38 years old.
 • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
 • at least 12 years in manufacturing environment

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีบุคลิกภาพดีเหมาะในการให้บริการลูกค้า

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 30 - 45years old
 • Degree or higher in Accounting, Finance or MBA
 • Experience with Oracle software is preferable

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีโดยรวมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • Sales & Marketing
 • Auto Lease
 • Ayutthaya

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส สาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถทำงานใต้สภาวะกดกันได้ ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Micosoft Office ได้

30-Nov-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ Cash flow,ติดตามทวงถามหนี้
 • ปริญญาตรี-บัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

25-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance/Accounting
 • 2-3 years working experience in management level
 • 5-7 years experience in job utilizing analytical

22-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in a senior financial-management role,
 • 5 years of experience as Financial Manager
 • Experience in working in global companies.

18-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Reports
 • Financial Analyses
 • A/P, A/R, G/L functions

14-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance/Accounting
 • 5-7 years working experience in job
 • Experience in big 5 audit firm is a plus

31-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล