• จัดทำยอดสินเชื่อ NPL สินเชื่อรวมทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 35 - 35 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด การเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำรายงานสรุป
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินค้างชำระ
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไข
 • ประชาสัมพันธ์ พูดคุย ชักชวน ชี้แจง เสนอแนะ ติดตาม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อ มากกว่า 5ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญาโท ด้านการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
 • ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Finance Manager

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Handle with export & import trade settlement
 • Dealing with Banks, FX and remittance transaction
 • Provide guidance & support to each BUs as needed

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female, Thai national, aged between 30 – 38
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Accounting/Finance
 • 7 years’ experience in finance operations

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provident fund Accounting
 • Provident fund Operation
 • Fund accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree Finance or Investment field.
 • Experience in related fields or passing at least.
 • Good command of Thai/English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ ดูแล เอกสารทางการเงิน ของบริษัท
 • จัดทำประมาณการทางการเงิน
 • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • 2-3 years’ experience, preferably with FMCG
 • Good communicator with strong interpersonal skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 yrs Exp in Credit, Risk management,Financial
 • Knowledge in leasing, hire purchase industry
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • RM
 • wealth
 • investing product

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading supplier
 • An opportunity to grow with a startup company
 • Provide financial reporting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Cost Accounting, Accounting
 • At least 10 years’ experience in Costing
 • Excellent computer skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ดูแลรับผิดชอบการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance Analyst
 • Accounting Analyst
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • overall daily and monthly accounting tasks
 • taxation
 • AR Overdue Balance Report

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินหรืองานตรวจสอบบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Having year of experiences for 1-3 years.
 • Good command of English and Thai

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work as a member in corporate
 • Opportunity to work in international organization
 • Opportunity to get good benefit and welfare

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์
 • ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่น
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated in major accounting, finance
 • Good command in both written and spoken in English
 • Self-starter and able to act on own initiative

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance & Risk Manager

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Risk-finance integration projects
 • Data management
 • Analytics background is a plus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide credit analysis
 • 2-3 years of related experience
 • Thai national with Master’s degree in business,

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Economics.
 • Knowledgeable in basic accounting and finance.
 • Proficiency in Thai and English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong management skills, Excellent English
 • 8 years’ experience in credit analysis
 • Banking or hire purchase background (only)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer, Accounting
 • 5-7 years experience in system development
 • Strong analytical and problem solving skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลแคชเชียร์ทั้งหมด
 • ประสานงานกับร้านค้าภายในห้าง
 • ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และหนังสือหักณ ที่จ่าย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IFRS CPA CAPEX GAAP
 • SEC Corporate finance multinational
 • MNC financial Statement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years working experience in Accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-40

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล