• ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
  • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล,
  • ดูรอบการวางบิล / เก็บเช็ค
  • ปวส. – ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ด้านการบัญชี

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล