• เพศชาย-หญิง
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age 24 - 30 years old
 • degree or higher in Accounting, Finance,Management
 • 2-8 years experience of BOI function in Automotive

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial admin
 • Financial administrarion
 • Regional financial administration

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • More 3 years experiences in General Accounting
 • Leadership Skill is required.
 • Good in Excel expertise skill

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล