• โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครงานและสอบข้อเขียน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance
 • High energetic and good team player
 • Able to build up relationship with clients

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Market Risk Officer

Bangkok Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degrees in Business Administration (MBA)
 • 2 years of working in banking industry
 • Good personality and can do attitude

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control overall of accounting & financial function
 • Book keeping, account analysis, account
 • A/R & A/P control and follow up

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ MS office ในระดับดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อ
 • มีทักษะในการตอบคำถามทางโทรศัพท์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business, Engineering
 • Proficient with Microsoft Offices
 • Good written and verbal English skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in data mining and analysis
 • Good command in English
 • Good programming in SAS/SQL

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Accounting
 • Excellent analytical and problem solving skill
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in process improvement for SME banking
 • Ability to work creativity and analytically
 • Strong skills in relationships management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in a Scientific
 • Experience in Risk Management
 • Excellent interpersonal and communication skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Law
 • Secretary
 • เลขานุการบริษัท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาสถิติ MIS
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ MS Word และ MS Excel
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ของธนาคาร เช่น BBI

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in relevant field
 • Possess Derivatives License is a plus
 • Strong team-working skills, energetic

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English.
 • Male/Female age 28 - 40 years old.
 • 3 years experiences in credit analyst

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดตั้งกองทุนรวมอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 40 - 47 years old
 • degree or higher in Accounting from a reputable
 • Very strong experience in Financial Analysis

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Settlement Operation
 • การลงบัญชีหลักทรัพย์
 • Fund Administration

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Functional Consultant (FI/CO)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Support on presales and creating proposal
 • Understand key issues of financial management
 • Deliver and Work as a project member

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Banking - Financial Services Banking Consultant
 • mobile payments and Payment Architecture
 • implementing IT solutions

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Banking
 • Financial Services Banking
 • Payments Manager

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting.
 • 5 years experience in Credit Analyst.
 • Experience in Banking or Consulting Firm.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Formulate corporate level strategy align with AEC
 • AEC market investigation
 • Investment banking (M&A)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 1-3 years of professional experience in sales
 • Strong Computer Skill and Microsoft Office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Providing accounting and taxation services
 • Experience in managing Shared Services Center
 • SAP and strong command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cost Controller (6-month-contract)

CUEL Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge in cost analysis
 • Fluent in English
 • Computer skills in using MS applications

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA Degree in Business, Accounting, Economics
 • Exp in proceeding new app of housing insurance
 • 7+ years related life insurance operations process

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • THAI NATIONALITY ONLY
 • Have working experience in Banking
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst

Pico (Thailand) Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Solid analytical and organizational skills.
 • Working with CFO on special projects
 • Self-directed and work to achieve objectives

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Manager of Finance

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Corporate Finance, SAP
 • Bank regulations, transactions
 • FX contract booking, loan borrowing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting
 • Other languages would be an advantage
 • 15 years’ experience in a senior regional managem

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล