Costing Accountant

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

  • Analysis Price change
  • Closing meeting report, Monthly & Yearly Costing
  • Calculate marginal profit by product

19-Oct-16

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

16-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล