• รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • Selling Exp/Skills, fluency in Thai communication

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย ด้านธนาคาร, ประกัน,หลักทรัพย์
 • Very Good communication and Interpersonal skills
 • บริการหลักทรัพย์สถาบันธนกิจ/ลูกค้าสัมพันธ์/กองทุน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Marketing
 • 5 years working experience
 • understand of basic Finance, Transfer Pricing

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

20-Oct-16

 

Applied

Wealth RM

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
 • มี Security Investment Consultant (IC)
 • มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุน

20-Oct-16

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Transportation Allowance / Feet Card

20-Oct-16

 

Applied

Head of Research

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Securities, Equity Research, Fixed Income
 • Strategist, investment banking
 • Research

20-Oct-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • ติดตามเจรจาต่อรองในการชำระหนี้ของลูกค้า
 • ดูแลสัญญาเช่า-ซื้อ รถกอล์ฟ
 • มีประสบการณ์ในการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied

Chief Financial Officer

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Securities, Brokerage, Investment Banking, SEC
 • CFO, Head of Finance, Chief Financial Officer
 • Senior Executive, EVP, Finance Director

20-Oct-16

 

Applied

Head of Private Banking

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Private Banking
 • Wealth Management
 • Ultra High Net Worth

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

20-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 2–3 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • Business Development Manager
 • Digital Sales & Marketing Manager
 • Product Development

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์สายงานการเงิน ธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำแผนการบริหารเงิน แผนกู้ยืมเงิน
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราต้นทุนของบริษัทฯ

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำรายงานเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย

19-Oct-16

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Have banking experience at least 1 years
 • Able to communicate in English is preferable

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise & consult in setting up risk management
 • Analyze and assess risks, and report risk status
 • Coordinate and support other departments

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

19-Oct-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree - Master's Degree
 • Experience (Yr) : 3 year or more
 • communicate in Chinese and English

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Operation Team Lead (AVP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Trade Finance Import Export
 • Settlement Operations
 • Trade Operation

18-Oct-16

 

Applied

Treasury Manager

en world Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Cash Management , cash forecast , fund monitor
 • Foreign Exchange risk review,
 • Procedures over treasury activities

18-Oct-16

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์งาน 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส., ปริญญาตรี ด้าน การเงิน บัญชี บริหาร
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self – driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

03-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Age not over 27 years
 • Bachelor’s (Cumulative GPA must be over 2.5)
 • Good personality with great interpersonal

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting
 • 5 years of banking experience in client relationsh
 • Strong marketing capability, business analysis

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล