• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • Financial Reports
  • Financial Analyses
  • A/P, A/R, G/L functions

14-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล