• เพศชาย /หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักอาชีพบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการรีสอร์ท3–5 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 45 ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำอาหารต่างๆ ทุกประเภท
 • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่2 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

22-Oct-16

 

Applied
 • ทำอาหารต่างๆ ทุกประเภท
 • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่2 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

22-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาอย่างน้อย ม.6
 • มีประสบการด้านงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้งานได้ดี

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาอย่างน้อย ม.6
 • มีประสบการด้านงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี

21-Oct-16

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลห้องพัก
 • สรุปจำนวนห้องทำความสะอาดให้แม่บ้าน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน คีย์ข้อมูลในระบบ

20-Oct-16

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลห้องพัก
 • สรุปจำนวนห้องทำความสะอาดให้แม่บ้าน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน คีย์ข้อมูลในระบบ

20-Oct-16

 

Applied
 • Assist management in hiring, training, scheduling
 • Follow all company policies and procedures
 • Welcome and acknowledge all guests according

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process all reservation requests, changes
 • Verify availability of room type and rate
 • Explain guarantee, special rate

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Patrol all areas of the property; assist guests
 • Monitor Closed Circuit Televisions, perimeter
 • Respond to accidents, contact EMS or administer

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manages housekeeping functions and staff to ensure
 • Areas of responsibility include Housekeeping
 • Directs and works with team to successfully

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To assist in the day to day food production needs
 • Ensure that systems and company policies
 • Understand the hotel, Department goals and work

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To manage his / her assigned kitchen operation
 • ensuring maximum guest satisfaction consistent
 • through planning, organizing, directing

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Respond to guest requests for special arrangements
 • Respond to special requests from guests
 • Review shift logs/daily memo books and document

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee the operation of telephone switchboard
 • Process all room/call/phone/internet related
 • Update and distribute property telephone

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all front office functions
 • Areas of responsibility include Bell Staff
 • As a department head, directs and works

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process all guest check-ins, check-outs
 • Ensure rates match market codes,document exception
 • Communicate to appropriate staff when guests

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงแรม
 • ปริญญาตรี สาขา บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล