• วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณด้านการบริหารพื้นที่เช่า ด้านการตลาด
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Front Desk Manager

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Handle guest complaints and review compliments
 • Assists Receptionist during busy period
 • >5 years of experience in hotel management

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความพร้อมรับแรงกดดัน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Hotel Manager

O2 Group

ปากเกร็ด

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม
 • ประสบการณ์บริหารงาน โรงแรม อย่างน้อย 5 ปี

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล