• รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Make booking reservation
 • Check all request each day by e-mail
 • Sales and quality driven approach

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in English, Education
 • Experience in Teaching, Tutoring
 • Excellent English grammar

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full admin & secretary support for Head of Project
 • Communicate well in English-Thai
 • good attitude and high flexibility

02-Dec-16

 

Applied
 • จัดเตรียม จัดทำ ขายอาหารและบริการลูกค้า
 • มีใจรักบริการ
 • มีความรับผิดชอบ

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้าเชฟ ครัวร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่น

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารทีมงานได้
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารโรงเรียน
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารร้านอาหาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการจัดการร้านอาหาร

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ISO 9001 , GMP , HACCP or ISO22000 / FSSC
 • Good command of both spoken and written English
 • 3 years experience in QA/QC in F&B Business

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล