• วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ Android และ IOS
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP Professionals

Accenture

กรุงเทพมหานคร

 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree University graduate
 • Minimum 2-5 years of working experience
 • Business Analyst, System Analyst, Project Manageme

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in a related field is required.
 • Preferably 3-5 years of Project implementation
 • Strong project management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree or higher in Computer Engineer
 • 2-3 years’ experience in SAP Basis
 • Basic knowledge of Enterprise Infrastructure Syste

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผน
 • IT Project

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Functional Consultant (SD, MM)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Support on presales and creating proposal
 • Logistics process improvement experience
 • Understand key issues of general logistics

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT Consulting
 • Immediete Hiring
 • Competetive Offer and Cool Benefits

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Banking
 • Financial Services Banking
 • Payments Manager

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst (Java)

Lanna SoftWorks Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • System Analyst
 • Sr. Developer
 • Java Programmer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in implementing and / or support ERP.
 • Service minded, people oriented.
 • Strong Microsoft Office.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP ABAP Consultant

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 4 years experiences in ABAP, SAP Workbench
 • Bachelors or Master's Degree in Computer Science
 • Experience ABAP for S/4 HANA is a plus

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certification of CCNP or CCIE
 • To perform network design and consulting
 • Strong skill and knowledge in Network Security

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

iOS / Andriod Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Solution Architect

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Consult and evaluate new server and storage
 • Participate in IT project and provide consulting
 • Knowledge of Server, Storage, Virtualization

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Manager (POS System)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ERP
 • Retail
 • Consultant

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 end-to-end projects/5 years in Project Managemen
 • Solid Project Management skills
 • Manage stakeholder expectation

23 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technical presales in any ERP Products
 • Business Process, Manufacturing & Supply chain
 • Good presentation skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project and portfolio management
 • Provide advisory on IT solutions to enterprises
 • Over 7 years of working experiences in IT

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP PP
 • Good Command of English
 • Minimum 4 years' experience with PP Module

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree/Higher in Computer Science or related field
 • 2 years’ experience in the related field jobs, IT
 • Good Knowledge in Document Design

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality and age is not over than 30 years
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Have experience in Technical consultant

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality and age is not over than 30 years
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Have experience in Technical consultant

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality and age is not over than 30 years
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • experience in Technical consultant or implementing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
 • C#.NET, VB.NET, MVC concept

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

05-Dec-16

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • 5-15 years' experience in leading and managing
 • Strong Technical Background
 • Having Banking background/experience is an advance

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

05-Dec-16

 

Applied
 • 2 years' related experience in IT business
 • Bachelor’s Degree in IT or related fields
 • Experience in user IDs and privileged user ID

05-Dec-16

 

Applied
 • Functional Bank Knowledge
 • Functional Bank Knowledge
 • Understand the business proposition and ability

05-Dec-16

 

Applied

IT DATA SPECIALIST

AA Talent Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • knowledge & experiences in T-SQL scripts writing
 • ablitiy to communicate well in ENGLISH
 • database management system; performance tuning

05-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทางด้านงบประมาณ การวิเคราะห์ด้านการเงิน
 • มีความเข้าใจโครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior Transport Project Manager

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Project Management, Supply Chain
 • Good in communication skills both Thai and Engish
 • Fast leaner and pro-active person

05-Dec-16

 

Applied
 • dealing and maintain customer satisfactions
 • sell the company products, solutions and services
 • Ensure new concepts, sales strategy, channel-part

05-Dec-16

 

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Knowledge or ability to understand accounting
 • Information risk managemnt

05-Dec-16

 

Applied
 • Interested in Software compliance
 • Passionate to work in international team
 • Passionate to work in a consulting role

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

05-Dec-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Windows Server and/or Linux knowledge
 • Design/Implement configurations

05-Dec-16

 

Applied
 • Set up, manage, configure database admin (oracle)
 • Disaster recovery (backups and testing of backups)
 • Troubleshoot and resolve any issues for production

05-Dec-16

 

Applied
 • Negotiation skill related IT purcurement
 • Contractual vendor,manage outsource process skill
 • Good command in English.

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-8 years’ exp. as Project Management
 • Experience in Language services, IT preferred
 • Business English, International company

04-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FI/HR
 • At least 5 -7 year experience
 • Ensure SDLC methodology

03-Dec-16

 

Applied
 • 4 yrs of experience in consulting/market research
 • Strong in strategic planning and analytical skills
 • Fluent in Thai and English

03-Dec-16

 

Applied
 • Degrees in IT, Engineering, Science or Business
 • Strong work experience as IT Recruiter
 • Strong analytical and business skills

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in ERP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล