• วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผน
 • IT Project

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Functional Consultant (SD, MM)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Support on presales and creating proposal
 • Logistics process improvement experience
 • Understand key issues of general logistics

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT Consulting
 • Immediete Hiring
 • Competetive Offer and Cool Benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Banking
 • Financial Services Banking
 • Payments Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

System Analyst (Java)

Lanna SoftWorks Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • System Analyst
 • Sr. Developer
 • Java Programmer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in implementing and / or support ERP.
 • Service minded, people oriented.
 • Strong Microsoft Office.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP ABAP Consultant

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 4 years experiences in ABAP, SAP Workbench
 • Bachelors or Master's Degree in Computer Science
 • Experience ABAP for S/4 HANA is a plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certification of CCNP or CCIE
 • To perform network design and consulting
 • Strong skill and knowledge in Network Security

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

iOS / Andriod Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Solution Architect

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Consult and evaluate new server and storage
 • Participate in IT project and provide consulting
 • Knowledge of Server, Storage, Virtualization

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Manager (POS System)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 end-to-end projects/5 years in Project Managemen
 • Solid Project Management skills
 • Manage stakeholder expectation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Project and portfolio management
 • Provide advisory on IT solutions to enterprises
 • Over 7 years of working experiences in IT

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical presales in any ERP Products
 • Business Process, Manufacturing & Supply chain
 • Good presentation skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP PP
 • Good Command of English
 • Minimum 4 years' experience with PP Module

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree/Higher in Computer Science or related field
 • 2 years’ experience in the related field jobs, IT
 • Good Knowledge in Document Design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
 • C#.NET, VB.NET, MVC concept

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • 5-15 years' experience in leading and managing
 • Strong Technical Background
 • Having Banking background/experience is an advance

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

05-Dec-16

 

Applied
 • 2 years' related experience in IT business
 • Bachelor’s Degree in IT or related fields
 • Experience in user IDs and privileged user ID

05-Dec-16

 

Applied

IT DATA SPECIALIST

AA Talent Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • knowledge & experiences in T-SQL scripts writing
 • ablitiy to communicate well in ENGLISH
 • database management system; performance tuning

05-Dec-16

 

Applied

Junior Transport Project Manager

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in Project Management, Supply Chain
 • Good in communication skills both Thai and Engish
 • Fast leaner and pro-active person

05-Dec-16

 

Applied
 • dealing and maintain customer satisfactions
 • sell the company products, solutions and services
 • Ensure new concepts, sales strategy, channel-part

05-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

05-Dec-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Windows Server and/or Linux knowledge
 • Design/Implement configurations

05-Dec-16

 

Applied
 • Set up, manage, configure database admin (oracle)
 • Disaster recovery (backups and testing of backups)
 • Troubleshoot and resolve any issues for production

05-Dec-16

 

Applied
 • Negotiation skill related IT purcurement
 • Contractual vendor,manage outsource process skill
 • Good command in English.

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-8 years’ exp. as Project Management
 • Experience in Language services, IT preferred
 • Business English, International company

04-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FI/HR
 • At least 5 -7 year experience
 • Ensure SDLC methodology

03-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in ERP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

02-Dec-16

 

Applied

Cutover Manager

ABeam Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SAP Implementation
 • ERP Cutover
 • Consulting background, good English skills

02-Dec-16

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Support Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

02-Dec-16

 

Applied
 • C or C++ or VB programming
 • Write code for software applications
 • At least 2 years of experiences in software

02-Dec-16

 

Applied

Capacity Analyst Specialist

Nexus Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Statistic
 • 5-10 years' experiences in infrastructure
 • Analyze current system performance data

02-Dec-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Server and/or Server
 • Project plan and drive project

02-Dec-16

THB55k - 120k /เดือน

Applied

IT Manager or Project Manager (PM)

Silkspan Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • บริหาร โครงการด้านพัฒนา Software
 • Project Management บนหลักการของ SDLC หรือ Agile

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in FI/CO/MM module
 • At least 3 years’ experience in implementations
 • Support experience would be advantage

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP BI/BW consultant

I AM Consulting Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality
 • Good programming and data manipulation skills
 • Strong conceptual design

02-Dec-16

 

Applied
 • Cyber Security Director in leading consulting firm
 • Able to BD/Sales the cyber products
 • Experience in Banking, Finance , IT consulting

02-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Minimum 4 years’ experience in ABAP
 • at least 3 full lifecycles SAP implementations
 • Good communication in English

02-Dec-16

 

Applied
 • experience project management IT BANK / INSURANCE
 • speak mandarin and English, interpersonal skill
 • well manage, mature and tech-savvy, people manage*

01-Dec-16

 

Applied

Internal Control Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Financial Risk Management, projects
 • Internal Audit, regulatory
 • Information systems

01-Dec-16

 

Applied

Clinical Specialist

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Institutes
 • pre and post-sales support
 • System implementation

01-Dec-16

 

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

01-Dec-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Business Analyst

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, Thai Nationality.
 • At least 2-3 years of experience
 • Good interpersonal skills and service mind

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • Experience in Framework: Struts, Spring, Hibernate
 • Knowledge of Web Server and Web logic

01-Dec-16

THB55k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล