• การศึกษาระดับปริญญาตรี (บัญชี การเงิน)
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial admin
 • Financial administrarion
 • Regional financial administration

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • budget, finance, accounting
 • cost control, planning
 • financial analysis, investment

07-Dec-16

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล