• ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

09-Dec-16

 

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied

Finance Asst. Managers

Erawan Sugar Group/กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Nationality of Indian, Philippines, Singapore.
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Finance.
 • 3-5 years working experience in the related field.

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล