• วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

20-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล