• Male or female age between 35 years up
  • Fluent in English communication
  • Willingness to work in Vietnam

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ยอดขายของสินค้า FMCG
  • ทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียได้
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขา บัญชี / การเงิน

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล