• Male/Female, Thai nationality
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting
  • 10 years’ experience in Accounting and Finance

24-Oct-16

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล