• Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

สมุห์บัญชี

Cotco NCR Papers Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male only, age: 30-40 years old
 • Leadership, Mature and Proactive
 • Knowledgeable in finance, cost, business control

19-Oct-16

THB45k - 55k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล