• มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นอย่างดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ,ละเอียดรอบคอบ,ความซื่อสัตย์
  • มีการวางแผน,วิเคราะห์งานและบริหารงานที่ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล