• Responsible for accounting system management
  • Responsible for all accounting documents
  • Manage and completes professional tax accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล