• จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล