• BA. in Finance or Accounting, Economics
 • SUN, SAP, Hyperion accounting system experience
 • Able to drive changes

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, 30 years old and above
 • Bachelor Degree major in Accounting
 • Good command of English

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

สมุห์บัญชี

Cotco NCR Papers Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล