• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ การจัดการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ word/excel ได้ดี
 • ประสบการณ์งานด้าน Document Controller

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Engineer (Rangsit Plant)

Team Precision Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male, Age more 45 years old, Thai nationality.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • At least 7 years experience in related jobs.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Engineer

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Having experience in EMS, Camera or Electronics
 • Strong knowledge in Testing and Inspection
 • Good English communication

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

26-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนการผลิตในแผนกต่าง ๆ ของแต่ละโรงงาน
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล

26-Oct-16

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 - 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO 9001 และTS16949

26-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าหรือ QC
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานสูง

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 10 years working experience in Quality Assurance.
 • Strong interest in reality investigation.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Supervisor

JACOBS DOUWE EGBERTS TH Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

26-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีใบอบรม GMP , HACCP , ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

 

Applied
 • QA Manager,Quality Assurance Manager,Manager
 • Bachelor's degree in Engineer or higher,Engineerin
 • Fluent in English , Management Skills ,

26-Oct-16

 

Applied
 • fresh food, Fruit, supply chain
 • Sorting / Picking fresh products
 • Inspect fresh products to ensure they are safe

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
 • สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษ ได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in the engineering field.
 • 5 years’ experience in quality assurance.
 • Very good command of English.

25-Oct-16

 

Applied

SHE Coordinator

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

25-Oct-16

 

Applied
 • CQE and Engneering background
 • knowledge in fiber-optics products
 • Fluent in English

25-Oct-16

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

25-Oct-16

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum of 1 year experience in QA/QC.
 • Energetic personality, service minded.
 • Good command of both spoken and written English.

24-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

24-Oct-16

 

Applied
 • Min 5 years working experience
 • Work in ASME certified workshop environment
 • Talented international candidates are welcomed

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Engineer ( QE )

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Responsible for assuring the quality of products
 • Bachelor’s degree in Engineering field.
 • Knowledge in 8D,APQP,PPAP,FMEA, DOE, SPC, ISO

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล