• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC

Pecan Deluxe (Thailand) Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ GMP HACCP

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years Manufacturing Maintenance Management
 • Male or Female, 35 years plus
 • upport ISO 9001 AND 14001 quality systems

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience: 3 years in handling Quality Management
 • Male or Female, At least 30 years
 • Excellent English skills - both oral and written

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Food Science or related field
 • Min 5 yrs in food industry Regulatory Affairs
 • Knowledge of FDA food laws and regulations

25-Oct-16

 

Applied

QC Supervisor

Karma Mobilities Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวรกรรมในสาขา วศบ. อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงงาน

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวรกรรมในสาขา วศบ. อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงงาน

25-Oct-16

 

Applied

Production Supervisor

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • วางแผน และติดตามควบคุมกำลังการผลิต ประจำวัน
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP และ ISO14001
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และ 5ส

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA & QC Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวจ้อง
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP และ ISO 14001

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน และติดตามควบคุมกำลังการผลิต ประจำวัน
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP และ ISO14001
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และ 5ส

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BSc. in Chemical, Biotechnology, Biology
 • Work at Korat Plant
 • At least 2 years as Supervisor level

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Science Biological
 • Good command of English
 • Active and pleasant personality with good human

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล