• เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
  • ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
  • วิเคราะห์ ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการผลิต

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล