• Manage of safety and environmental standard
  • Occupational Health and Safety
  • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
  • ดำเนินการด้านการจัดการกระบวนการผลิต
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล