• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้อย่างชำนาญ Photoshop

20-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • PLC, SCADA, DATABASE

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล