• Support and Maintenance of SAP technical infrastru
  • Manage SAP DR Strategy and Backup
  • Manage and control SAP user authorization

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ ชาย 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์การการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล