• 3-5 years of general human resources experience
 • Experience using an HRIS and/or payroll
 • Database management and reporting experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English and interpersonal skills
 • Knowledge in Microsoft Windows Server 2003/2008
 • Proactive & positive thinking

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in IT, Computer Science
 • 5-year experience in End-user Support
 • Knowledge in Microsoft Windows based workstation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีประสบการณ์ IT Support 1-2 ปี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male-Female, Age 26-35 years old up
 • Good Team player and Service Mind
 • Good English communications

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินทางมาทำงานเองได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินทางมาทำงานเองได้

24-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เพศ : ชาย

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AD, GPO, ACL, DNS, DNCP,
 • Switch, Router, Firewall, and Anti-Virus
 • networking system, security system, window

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with Microsoft Office 365
 • Excellent knowledge and proven track record
 • Network Architecture with relates knowledge

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network และระบบ Server
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

20-Oct-16

 

Applied
 • Experience in IT field 10 years and above
 • Experience handling network and server related.
 • Based in Rayong

20-Oct-16

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged 27 years old or above.
 • Bachelor or higher in computer engineering
 • 3 – 5 years’ experience in the IT field

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Server และ Network

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age not over 40 years old.
 • Bachelor's degree in Computer field.
 • 3-5 years’ in handling network and servers.

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล