• degree in Computer Engineering, Computer Science
  • At least 3 years’ support experience
  • Strong working knowledge of Microsoft Products

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการออกแบบ,เขียนแบบ,พัฒนา Website

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล