• Bachelor’s degree in Computer Science or related
 • 3 years experienced in System or Network Admin
 • Fluency in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Microsoft Certification (MCSE) or equivalent.
 • Managing Windows Server infrastructure
 • Managing Citrix/Terminal Server installations

26-Oct-16

 

Applied

IT Support Officer

SMART TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์พอควร
 • ผู้สมัครควรมีภูมิลำเนากรุงเทพหรือปริมณฑล

24-Oct-16

 

Applied
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้าน IT Support 1-3 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Controller (Windows, MS - Office, LAN, Internet)

Bangkok Telecom Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male, age 30 - 35 years
 • Experience over 3 years in Window Server
 • Fair command of written and spoke English

23-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบมากกว่า 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล RDBMS
 • มีความสามารถในการใช้ภาษา SQL Command

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล