• เพศชาย อายุ 25-35ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science or e
 • Several years of experience in Linux environment.
 • Experience with Linux servers in virtualized envir

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Computer Sciences, Computer Engineering
 • Minimum 5 years
 • Programming: Angular JS, JSS, SQL,

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล