• ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ ERP, Network
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล