• Minimum 5 year of working experience
 • Need for very good command in English
 • Having a car drivers-license is a plus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช, ปวส. ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป
 • คุณวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจ PC

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล