• Male , Age above 22 years old.
  • Diploma of any field of Technical, Electrical.
  • Be able to work on holiday.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001:2008

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล