HR Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Challenging Role
 • Career Advancement
 • Team Leader

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Controller

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

COO / Sales (Cosmetic, Modern Trade)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Golden Opportunity
 • Urgent Position
 • Well-known company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Safety and security management
 • Local and international compliance
 • 5 working days per week

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Business Partner

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • MNC and well-known firm
 • Competitive benefits
 • Career advancement opportunities

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Planning Controller

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Package
 • Great Location

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great location
 • Great Package

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปวส
 • วาดภาพประกอบหนังสืออนุบาล ประถมศึกษา นิทานภาพ
 • นำเสนองานวาดได้หลายแนว

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปวส
 • วาดภาพประกอบหนังสือเรียนอนุบาล ประถมศึกษา
 • มีประสบการณ์การวาดภาพประกอบหนังสือเรียนทุกระดับ

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4

19-Oct-16

 

Applied
 • Global Brand company
 • Golden Opportunity
 • Director level

19-Oct-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Multinational company
 • Top management in Thailand
 • Independent role

18-Oct-16

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ก่อสร้างงานบู๊ท งานไม้ งานสี งานช่างต่างๆ
 • สามารถทำงานเป็นช่างไม้/สี /เชื่อมได้
 • ช่างไม้/ปูน/เชื่อม

18-Oct-16

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถส่วนกลาง ส่งของ ติดป้าย
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานสี , งานก่อสร้าง งานประกอบของต่าง ๆ ได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 26 ปีขึ้นไป
 • จบในสาขาประติมากรรมสากล หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง(จบ
 • มีความขยันอดทน สามารถไปหน้างานต่างจังหวัดได้

18-Oct-16

 

Applied
 • Great Company
 • Great package
 • Very senior role with excellent JD

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย (ม.6)
 • มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

17-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ฝักบัว
 • ติดตั้งสินค้าโชว์ shelf ในงานออกบูธต่างๆ
 • สามารถเดินทางไปติดตั้งที่ต่างจังหวัดได้

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีบุคลิคภาพดี , สุภาพ, รักงานบริการ
 • มีประสบการ์ในการขับรถให้ผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great Career advancement opportunity

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านขับรถ รู้เส้นทางคมนาคมเป็นอย่างดี

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Facility Desgin

FocusCore Group

กรุงเทพมหานคร

 • World Largest Logistic Company
 • Career Development
 • Growing Company

12-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล