• เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 อัตรา)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรู้ความชำนาญ Microsoft Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 อัตรา)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรู้ความชำนาญ Microsoft Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์

30-Nov-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประการณ์เกี่ยวกับบัญชีก่อสร้าง
 • ดูแลระบบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

30-Nov-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อและสโตร์
 • ดูแลควบคุม วัตถุดิบในสโตร์ พร้อมสั่งซื้อวัถุดิบ

30-Nov-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประการณ์เกี่ยวกับบัญชีก่อสร้าง
 • ดูแลระบบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

30-Nov-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อและสโตร์
 • ดูแลควบคุม วัตถุดิบในสโตร์ พร้อมสั่งซื้อวัถุดิบ

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2-3yr in sourcing/buying parts in electronics
 • Able to work in Lamphun province

30-Nov-16

 

Applied
 • Thai nationality with age not less than 40 years
 • degree or higher in the field of Supply Chain
 • 10 years in the area of Supply chain management

15-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล