• เพศชาย-หญิง,อายุ 25-30 ปี จบปริญญาตรี
 • สาขาวิศวกร, การเงิน, การบัญชีหรืออื่นๆทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับต้นทุน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Understand well of purchasing compliance
 • Experience working with electronic parts
 • Based in Rayong

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ, อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Electronics Manufacturing Service experience
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Electrical/ Mechanical/ Industrial
 • 3 years working experience in sourcing
 • Knowledge of Import - Export, oversea purchasing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อทั่วไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Engineer

Siam Aisin Co., Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Male/ Female, age 24 - 26 years old
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 2 - 4 years experience in Purchasing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบตามใบ PR
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาเพื่อเสนอซื้อ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PURCHASING
 • Female
 • Procurement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • B.A. in Electrical/ Mechanical/ Industrial.
 • Knowledge of Export-Import, oversea purchasing.
 • Experience in Sourcing and supplier management.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านัดซื้อโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษา: ปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อโรงแรม
 • ประสบการณ์การทำงาน: 2 ปี
 • ขับรถยนต์ มีใบขับขี่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถด้านการจัดหา ต่อรอง ลดต้นทุนของบริษัทฯ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experienc in indirect purchasing fields
 • Good command of English
 • Negotiation skills, analytical skills, automotive

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Demand-Supply Planning, Inventory Planning
 • Sales & Operation Planning-Procurement & Sourcing
 • ERP System (SAP) for demand-supply forecasting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female age between 35-40 years
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 5 years’ experience in the Purchasing (prefer in M

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • At least 10 years of experience in Management leve
 • Knowledge of Organization Understanding

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age not over 27 years.
 • Bachelor’s Degree in Engineer.
 • Good command of both written and spoken English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 21 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1-3 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลจัดซื้อ Spare Part เครื่องจักรในประเทศ
 • ช่วยรับวางบิล, รับสินค้าเข้าระบบ จากคลังสินค้า
 • ดูแลนำเข้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลจัดซื้อ Spare Part เครื่องจักรในประเทศ
 • ช่วยรับวางบิล, รับสินค้าเข้าระบบ จากคลังสินค้า
 • ดูแลนำเข้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดการงานเอกสารทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production planning
 • Order acknowledgement
 • Inventory control

07-Dec-16

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • 3 years plus experience in Purchasing
 • Have a good negotiation skill
 • Have knowledge of INCO Terms 2010

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To find sourcing and select supplier
 • To issue Purchasing Order for manufacturing
 • To compare price and evaluate & negotiate

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Exp. more than 5 years
 • Bachelor in Mechanical Engineering
 • Have knowledge in Technical Spec

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Supply Chain
 • Minimum of 10 years of experience
 • Fluent in English.

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • person with high integrity
 • Should have experience in sourcing
 • Monday to Saturday work in Banbung Chonburi

07-Dec-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master in Chemical related
 • Global Sourcing
 • TOEIC 550

07-Dec-16

 

Applied
 • Prepare Quotation, data input and document control
 • New graduates are welcome
 • Can communicate in English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree of Engineering.
 • Sourcing strategic material.
 • Experience 5-7 years.

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in related field
 • Familiar with the freight forwarder system
 • At least 1-3 years experienced in Purchasing

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Good negotiation and problem resolution skills
 • Ability to communicate effectively

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage non-production part activities
 • Work with buyers to provide the committed purchase
 • Work, coordinate and support to management

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อทั่วไป

07-Dec-16

 

Applied
 • Male : 40 - 47 years old
 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Good Knowledge of ISO/TS16949

06-Dec-16

 

Applied
 • Male : 40 - 47 years old
 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Good Knowledge of ISO/TS16949

06-Dec-16

 

Applied
 • Male : 40 - 47 years old
 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Good Knowledge of ISO/TS16949

06-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็น

06-Dec-16

 

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 years of working experience with Purchasing
 • Good understanding of Engineering, Supply Chain

06-Dec-16

 

Applied
 • English. Expected TOEIC 300 up
 • 3 Years experience in Purchasing from electronics
 • Coordinate with BOI department for shipments.

06-Dec-16

 

Applied
 • Purchasing Direct Material
 • Commodity buyer, Buyer, Purchasing
 • Project followup

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับจัดซื้อ

06-Dec-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำจัดซื้อ/สโตร์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

06-Dec-16

 

Applied
 • Female / Age 23-27 Year old
 • Bachelor's Degree or concern
 • 1-5 years of experience

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have 4-5 yrs. procurement experience in the mainte
 • Able to read and write English
 • Contract period for 6 months (Rayong)

06-Dec-16

THB25k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล