• สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีความละเอียดรอบคอบ,ซื่อสัตย์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering or any
 • Minimum 5 yrs’ work experience in purchasing Dept
 • Strong communication and negotiation skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in a purchasing and management levels
 • Strong organizational , analytical
 • General business management skills

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จัดซื้อผ้า หรือจัดซื้อ Accessory อย่างน้อย 1 ปี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ,มีความคล่องตัวสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล