• Administration, Asset Control, Procurement
  • Service minded, hard working
  • Good English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สัญชาติไทยหญิงหรือชายอายุ 25-35 ปี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล