• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่งน้อย 3-4 ปี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล